Tandkronor & Broar

Kronor och broar är vanliga metoder för att ersätta en eller flera skadade tänder, de ser ut och fungerar som vanliga tänder. En krona omfattar en tand, en bro omfattar flera tänder. Vid ojämnheter, mellanrum, missfärgningar eller fyllningar kan istället en skalfasad vara lösningen. Tandläkaren avgör behovet och valet av tandersättningar genom undersökning och röntgen.
Kronor
En krona är en protetisk ersättning som används när till exempel en vanlig komposit (plast) fyllning eller inlägg inte är rekommenderad. Det kan vara orsaker som omfattande frakturer eller försvagad tand som vid en vanlig fyllning är i risk för total fraktur. Efter en omgående kontroll och diagnostik kan man bedöma om en krona/konor är lämpligt. Om krona är alternativet, så börjar tandläkaren med att avlägsna all karies från den skadade tanden. Sedan slipas tanden för att göra plats åt kronan. Ett avtryck tas i båda käkarna, och sedan väljs en passande färg i enlighet med din önskan. Avtrycket skickas sedan till tandteknikern som formar kronan i harmoni med övriga tänder i käken, så att kronan smälter in perfekt med övriga tänder. I väntan på att tandteknikern gör klart kronan, får du en plasttand som skyddar tanden under tiden. Vid andra besöket provas den nyligen framställda kronan, som sedan cementeras fast med underliggande tand.

Om tanden har mist en stor del av sin form, så kan det vara nödvändigt att stift/pelar förstärka tanden. Roten behöver vara rotfylld sedan tidigare eller behöver rotfyllas innan pelaren kan cementeras i roten. Pelaren ersätter den saknade delen av tanden, så att en krona lätt kan cementeras fast över pelare och kvarvarande tand efter justering. En pelare kan tillverkas hos tandtekniker i metall, men i vissa fall kan tandläkaren tillverka stiftet i kliniken med kolfiberförstärkt material. Tandläkaren kommer alltid att framföra samtliga alternativ till dig, så att du får den bäst möjliga kostnadseffektiva lösningen.

Inlägg
Tänder som skadats kan lagas med ett inlägg istället för en vanlig komposit fyllning. Dock rekommenderas inlägg för tänder bakom hörntänderna. Frakturen skall heller inte omfattande hela tanden, utan enbart delar av tanden. Precis som med en krona börjar det med att tandläkaren avlägsnar all karies, sedan slipas tanden för att ge plats åt inläggsmaterialet. Avtryck tas och färg väljs. Avtrycket skickas till tandteknikern som tillverkar inlägget, och du får en temporär fyllning som täcker det slipade området till dess tandteknikern blir färdig med inlägget. När vi mottagit inlägget och allt passar vid provning hos oss, så cementeras inlägget fast på tanden.

Bro/Brygga
Om en eller flera tänder saknas, kan man ersätta dessa med en bro eller brygga. De närliggande tänderna används då som stöd och fäste för bryggan. Stödtänderna slipas till på liknande sätt som när man gör en krona. En tandtekniker framställer bron eller bryggan efter tandläkarens anvisningar. bryggan kan omfatta allt från 2 upp till 14 tänder, det vill säga en hel käke.