Implantat

Om du har förlorat en eller flera tänder kan du behöva få nya, konstgjorda tänder.
Kanske behöver du ett eller flera implantat att fästa de konstgjorda tänderna på.
För dig som förlorat flera eller alla tänder kan implantatet också användas för att fästa andra typer av tandersättningar.
Ett implantat är en slags konstgjord rot i form av en skruv av titan med flera delar, som tandläkaren skruvar fast i käkbenet vid en operation.
Det finns flera fördelar med implantat, bland annat att det är kostnadseffektivt, tänderna över implantatet sitter fast (broar, proteser eller enstaka kronor), oavsett om du äter eller pratar.
Dessutom behöver man inte slipa granntänderna för att ersätta en saknad tand. En annan fördel med implantat är att de vid korrekt placering och skötsel har god prognos och livslängd som kan vara livet ut. Behandling med implantat kräver tillräckligt med käkben för att fästa implantaten. Mycket noggrann munhygien och regelbundna tandläkarkontroller är viktiga för att implantaten ska fungera. Tandkött och käkben måste hållas friska för att behandlingen ska lyckas på sikt. Implantatets överlevnad påverkas också av vanor och sjukdomar.
Rökning och vissa hälsotillstånd så som okontrollerad diabetes kan initialt påverka käkbenets läkning runt implantatet.