Undersökning


En fullständig undersökning av tänder bör alla vuxna göra en gång per år.
Detta är viktigt för att på ett tidigt stadium upptäcka och behandla sjukdomar på tänderna och i munhålan.
Det är också då som man kan grundlägga de förebyggande vanor som gör att man kraftigt minskar behovet av tandvård på lång sikt.
Vid ditt första besök hos oss så kommer vi att göra en grundlig undersökning av dina tänder, slemhinnor, käkleder och bett.
Vi kommer att ta de röntgenbilder som anses nödvändiga. Sedan går vi gemensamt igenom de eventuella fynd som gjorts.
Ibland finns behovet att ta flera röntgenbilder än de röntgen man tar under en basundersökning. Detta kan vara vid fall då man planerar omfattande behandling/utredning, implantatbehandling eller större estetiska behandlingar. Tandläkaren kommer alltid att informera om behovet för fler röntgenbilder, så att du kan känna dig trygg och hänga med i behandlingsplaneringen.
Efter avslutad undersökning kommer tandläkaren att planera behandlingsbehovet tillsammans med dig.
Om någon form av behandling behövs så får du information om denna och vad kostnaden blir.
Du får även upplysningar om vilken form av egenvård som passar just dig och dina tänder och vilka redskap som är lämpliga i ditt fall.