Rotfyllningar


I mitten av tänderna finns ett litet hålrum (pulpa), som består av mjukvävnad med nerver och blodkärl.
När pulpan blir infekterad av bakterier, vilket oftast sker när ett hål i tanden blir så stort att det till slut når pulpan, så klarar inte våra tänder att ta hand om infektionen och de dör.
Tänder kan även dö av att de slipas ned då man gör kronor eller broar, samt vid trauma (kraftigare slag mot tänderna).
Om rotfyllning inte görs kommer infektionen sprida sig via tandens rot vidare till käkbenet och även skapa en infektion där.
Oavsett om tanden är död eller inte, bör den rotfyllas. Om alternativet rotfyllning föreligger, avlägsnar man levande eller dött pulpainnehåll genom att spola rotkanalerna med bakteriedödande medel, för att sedan använda sig av mekanisk rensning med handfiler och maskinell rensning för att skapa en steril miljö.
Kanalerna torrläggs och bakteriedödande medel är placerad i kanalen under 2–4 veckor. Efter denna tid kan rotkanalerna normalt sett fyllas med ett tätt material i gummi (guttaperka) för att motverka bakterieläckage.
Ibland kräver en rotfyllning 1 besök, ibland flera besök beroende på omfattningen av infektionen och antalet rotkanaler.