Kirurgiska behandlingar

Alla våra kirurgiska behandlingar sker under lokalbedövning. Vid enstaka fall behöver man ta antibiotika före och/eller efter ingreppet för att minska på infektionsrisken och eventuella komplikationer. Vi ger även värktabletter i samband med behandling för att förebygga värk. Känner du dig orolig inför behandlingen kan du få lugnande medikament för att underlätta behandlingen för dig. Du blir väl omhändertagen av oss innan, under och efter behandlingen. Vi utför samtliga kirurgiska behandlingar i vår tandklinik för att underlätta för dig. Detta är en fördel, då vi kommer att kunna följa behandlingsprocessen och resultatet, samtidigt som vi har koll på garantier, materialval samt läkning.

Extraktion/dra ut en tand
Ibland går det inte att rädda en tand, och då måste den dras ut. Några orsaker till att man behöver dra bort en tand kan vara,

Grav tandlossning där tänderna är rörliga och har minimalt med ben runt om som bär tanden.
Omfattande tandfrakturer där den fakturerade tanddelen går djupt under tandkött och ben nivå.
Omfattande infektion i tandens rot/rötter som inte kan behandlas med en rotfyllning av olika orsaker.
Operation av visdomstand
Ibland kan man behöva ta bort sin visdomstand då den orsakar problem i tandköttet som ligger runt om, så kallad perikoronit. Ibland är visdomständer inte frambrutna, dvs att de fortfarande ligger under tandköttet och/eller ben. Då kan det krävas att man opererar bort visdomstanden. Våra tandläkare har lång erfarenhet av att operera bort visdomständer som ställer till det. Innan en visdomstandoperation kontrolleras tandens position relativt till andra anatomiska strukturer runt om, både i munnen och på röntgen.

Operation vid tandlossning
Om man lider av tandlossning som inte ger positivt utfall vid traditionell tandstensborttagning av tand och rot yta, kan man behöva utföra en tandköttsoperation. Tandköttet i området fälls upp under lokal bedövning vilket tillåter tandläkaren att avlägsna infektiös vävnad genom mekanisk och kemisk rengöring av rot ytan. Denna operation kan göras på 1 tand, eller flera tänder samtidigt.

Implantatoperation
Då man saknar en tand eller flera tänder kan ett alternativ vara att få implantat (fixtur) som ersätter det saknade tänderna. Ibland kan närliggande tänder runt tandluckan vara fullständigt friska och intakta.
Ett implantat kan vara ett gott alternativ till en bro (brygga) som kräver att närliggande tänder slipas ned.

Innan den kirurgiska delen, så ska man alltid ha genomgått en ordentlig undersökning som inkluderat hälsoutredning, klinisk undersökning samt röntgenutredning för att få en optimal och säker behandling. Under implantatoperationen är du lokalt bedövad, så att operationen går smärtfritt till. Efter operationen kan man få svullnader och blåmärken, vilket är fullt normalt.